Samarbeidsmøte på Gardermoen

Samarbeidsmøte på Gardermoen

Samarbeidsmøte på Gardermoen Status for prosjektet: DigiFab – Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker   Sannhetens ord     Hva er Industri 4.0 – Definisjon av Industri 4.0 i et DigiFab-perspektiv     Alt...
Fem områder for modenhet

Fem områder for modenhet

Fem områder for modenhet Hva er Industri 4.0 – Definisjon av Industri 4.0 i et DigiFab-perspektiv, fem viktige områder DigiFab ønsker å utvikle tjenester som gjør digital fabrikk rimelig og gjennomførbart for norske SMB’er. Gjennom å analysere dagens situasjon i en...
Skanning gjort med LIDAR-teknologi

Skanning gjort med LIDAR-teknologi

Skanning gjort med LIDAR-teknologi Skanning av fabrikken og veien til en 3D representasjon LIDAR-skanning DigiFab sine ambisjoner er å etablere kost-effektive skannemetoder for å lage 3D-modeller av fabrikken med inventar. Denne delen av prosjektet er avhengig av...
Involvering av studenter

Involvering av studenter

Involvering av studenter Studentarbeider Høyskolen Sør-Øst Norge, HSN En gruppe på 4 besøkte Knudsens Dørfabrikk 14. februar. De var veldig godt fornøyd med den måten de ble behandlet på. Jeg skulle takke for god bevertning og mye god informasjon om bedriften og måten...