Arendalsuka 2023: EU faser inn digitale produktpass – Knudsen Dørfabrikk AS vil være i forkant på området

Det er flott å høre at trevarebedriften Knudsen Dørfabrikk AS er proaktive med å tilpasse seg EUs krav til digitale produktpass. Dette viser at bedriften tar på alvor de kommende endringene i regelverket og ser verdien av å være godt forberedt. Daglig leder og hovedeier i trevarebedriften Knudsen Dørfabrikk AS i Skånevik, Roar Knudsen, var en av innlederne under arrangementet som GS1 Norway/Q3 Partners arrangerte under årets Arendalsuke, der tematikken og tittelen på foredragene var «Hvordan treffer EUs krav til digitalt produktpass norske bedrifter?»

Innføringen av digitale produktpass i EU er en viktig utvikling, spesielt for bransjer som trevareindustrien. Dette vil bidra til å harmonisere regelverk og standarder for produkter som omsettes i EU-markedet, og det kan også bidra til å forbedre sporbarhet og produktkvalitet.

Å være godt forberedt og posisjonert for dette skiftet er definitivt en klok beslutning. Dette vil hjelpe bedrifter med å unngå potensielle problemer og unngå hindringer i forretningsdriften når de nye kravene trer i kraft. Å ha fokus på dette i flere år gir også et fortrinn, da det gir tid til å tilpasse seg og implementere nødvendige endringer i virksomheten.

Det kan være lurt å fortsette å holde seg oppdatert på utviklingen av EUs reguleringer og arbeide tett sammen med relevante myndigheter og organisasjoner for å sikre at bedriften er i samsvar med de kommende kravene. Dette vil hjelpe til med å opprettholde konkurransekraften og sikre at din bedrift er godt forberedt på endringer i markedet.

Sporbarhet er et nøkkelord i denne sammenhengen. Å implementere dette vil være en utfordrende oppgave, men samtidig er Roar Knudsen overbevist om at det vil ha en positiv innvirkning når det er fullt ut implementert, spesielt for trevarebransjen. Dette initiativet vil være i tråd med FNs bærekraftsmål og vil øke tilliten til våre produkter hos både forbrukere og kunder. Les artikkelen i Trenytt her: https://www.trenytt.no/digitale-produktpass-knudsen-dorfabrikk-norske-trevarer/eu-faser-inn-sakalte-digitale-produktpass-trevarebedrift-vil-vaere-i-forkant-pa-omradet/948104

Roar Knudsen Arendalsuka 2023