Fem områder for modenhet

Hva er Industri 4.0 – Definisjon av Industri 4.0 i et DigiFab-perspektiv, fem viktige områder

DigiFab ønsker å utvikle tjenester som gjør digital fabrikk rimelig og gjennomførbart for norske SMB’er. Gjennom å analysere dagens situasjon i en produksjonsbedrift lages et digitalt bilde av produksjonen. Videre skal det ‘digitale bildet’ danne grunnlaget for en bedrifts veikart frem til Industri 4.0.

Veikartet skal vise bedriften hvordan de mest effektivt kan utvikles og digitaliseres til Industri 4.0 nivå, dermed også ta hensyn til begrensede ressurser. Vi skal:

  • Etablere metodikk for å bygge strategisk veikart – Prosess og metoder for å nå en Industri 4.0 målsetting
  • Benytte verktøy for høyest mulig grad av automatisert fabrikk-digitalisering (Etablering av Digital Tvilling)
  • Skape et DigiFab-rammeverk for simulering og produksjon (Simulering og bruk av Digital Tvilling)

Vi har fokus på 5 viktige områder:

DigiFab Industri 4.0 definisjon

Bedrift og strategi

Industri 4.0 gir mulighet til/motiverer til at et komplett kommunikasjonsnettverk vil eksistere mellom ulike selskaper, i og mellom fabrikker, leverandører, logistikk, ressurser, kunder, etc. Hver seksjon optimaliserer konfigurasjonen i sanntid basert på datasamling og -analyse, avhengig av kravene og statusen til tilknyttede deler i nettverket, noe som gjør at maksimalt overskudd for alle kooperativer med de begrensede delingsressursene.

I tillegg gis mulighet til at kostnadene og forurensningen, råvarene, CO2-utslippene, etc. blir redusert. Med andre ord kan det fremtidige bedriftsnettverket påvirkes av hver samarbeidsavdeling, som kan oppnå en selvorganiserende status og sende sanntidsresponsene.

Produkt

Smarte produkter vil bli en ny type produkt generert i produksjonen som drar nytte av Industri 4.0. Disse produktene kan bruke smarte materialer og være innebygd med sensorer, identifiserbare komponenter og prosessorer som bærer informasjon og kunnskap for å formidle den funksjonelle veiledningen til kundene og overfører brukerens tilbakemelding til produksjonssystemet.

Med disse elementene kan mange funksjoner legges til produktene, for eksempel måling av tilstanden til produkter eller brukere, bære denne informasjonen, spore produktene og analysere resultatene avhengig av informasjonen. På denne måten kan det legges opp til ett-stykks flytt og direkte kundetilpasning. I tillegg kan en full produksjonsinformasjons-logg være innebygd i produkter som kan assistere produktutviklere i optimalisering av design, prediksjon og vedlikehold av nye produkter.

Kunder og underleverandør

En ny innkjøpsmetode kan leveres til kundene. Det tillater kundene å bestille hvilken funksjon av produkter man vil ha, uansett antall produkter eller funksjoner. I tillegg kan kundene endre deres ordre og ideer når som helst under produksjonen, selv i siste øyeblikk, uten kostnad. Dette ved en digital forsyningskjede.

I tillegg gjør fordelene ved de smarte produktene at kunden ikke bare kan vite produksjonsinformasjonen til produktet, men også få råd om utnyttelse avhengig av egen oppførsel.

Produksjonsprosess

Mange produksjonsprosesser, for eksempel produktdesign, produksjonsplanlegging, produksjonsingeniør og produksjon og tjenester, kan simuleres som modulære, og deretter kobles tett ende-til-ende ved bruk av en digital tvilling.

Det betyr at disse prosessene ikke bare styres av et desentralisert system, men også kontrolleres gjensidig av hverandre. Denne typen fremtidige fabrikk er kjent som «Smart Factory.»

I produksjonsprosesser er samarbeidet mellom menneske og maskin optimalisert ved hjelp av automatiserte systemer, gjerne basert på kunstig intelligens.

Fabrikk (infrastruktur)

Et av hovedelementene av Industri 4.0. Fremtidens’ fabrikk skal være integrert. Produksjonsressurser (sensorer, aktuatorer, maskiner, roboter, transportør) skal være tilkoblet og utveksle informasjon.

Ved siden av det skal fabrikken være bevisst og smart nok til å forutsi og vedlikeholde maskiner, kontrollere produksjonsprosessen, og lede fabrikksystemet.