DigiFab Industri 4.0 Forum

Samling 1 – Bærekraftig forretningsmodell

Tema: Introduksjon til Industri 4.0. Bærekraftig forretningsmodell. Introduksjon til eget veikart til Industri 4.0.

Samling 2 – Fabrikk og infrastruktur

Tema: Bærekraftig fabrikk/infrastruktur i Industri 4.0. 
Nå-situasjon og om veien videre til SMART fabrikk i egen bedrift. 

Samling 3 og 4

Tema: Produksjon i Industri 4.0 og avklare helsetilstand i nåværende produksjonsprosess – nå og fremtiden i egen bedrift. – MINIMESSE

Tema: Produkt i Industri 4.0 og få innsikt i hvor SMART og bærekraftig produktene er i dag -mulighetene fremover i egen bedrift.

Samling 5 – Kunde og leverandører

Tema: Kunder og leverandører i Industri 4.0. Kunder og leverandører i dag og i fremtiden. Fremtidens digitale integrasjoner med kunder og leverandører.

Samling 6 – Plan og finansiering

Tema: Finansiering av egne innovasjonsprosjekter. Eget veikart til Industri 4.0, bærekraft, økonomi og finansiering.

DigiFab Industri 4.0 Forum Atheno Team