DigiFab Industri 4.0 Navigator

Hva er DigiFab

  • DigiFab skal bidra ved å gjøre overgangen til digital fabrikk rimelig og gjennomførbar for norske små og mellomstore bedrifter. Gjennom å analysere dagens situasjon i en produksjonsbedrift avklares det digitale bildet av produksjonen.
  • Videre skal det ‘digitale bildet’ danne grunnlaget for å utvikle en bedriftsveikart frem til Industri 4.0.
  • Veikartet skal vise SMB-bedriften hvordan den mest effektivt kan utvikles og digitaliseres til Industri 4.0-nivå, ved å ta hensyn til begrensede ressurser.

DigiFab sitt formål 

DigiFab er et felles offentlig-privat prosjekt som bidrar til å skape vekst, øke kompetanse og innovasjonsevne. 

Konseptet skal bistå industribedrifter med å velge riktig strategi for digitalisering, og utarbeide en konkret handlingsplan for gjennomføring. 

Hvem hjelper vi?​

Målgruppen er regionens små og mellomstore produksjonsbedrifter med minst to maskiner. Bedriftene må også ha vekstambisjoner og vekstpotensial.

DigiFab Industri 4.0 Navigator Q3 Partners Ingvild Jensen digitalisering