DigiFab og Summ Systems = Produksjonssimulering

Simuleringer for en avgrenset del av produksjon er gjennomført, men hva fikk vi ut av det? En bedre forståelse av hvilke krav bedriftene skal sette til seg selv og mulige løsninger – Hvis de skal gjøre endringer i fabrikkens maskinpark og/eller prosesser.

Det er utviklet to infoblader (One-Page’re) for å beskrive mulighetene simuleringer av produksjon kan gi. DigiFab sammen med Summ Systems vil vi kunne tilby assistanse for alle fasene ved simuleringer av produksjon.  Noen stikkord i forbindelse med simulering:

  • Hvordan er fabrikkens layout/utforming/arealdisposisjon
  • Beskrivelsen bør være tilstrekkelig dimensjonsriktig
  • Hvilke resultater kan forventes fra en simulering?
  • Hva kan en simulering brukes til?
  • Hva vil en simulering koste?
  • Fordeler ved simulering av produksjon når du nærmer deg industri 4.0

Linker til to skryteblad:

Summ Systems, DigiFab, produksjonssimulering