DigiFab-Workshop med Sørlandsporten Teknologinettverk

”Hvordan ta den digitale reisen til Industri 4.0” – Ledere fra 15 lokale bedrifter deltok.  Sørlandsporten, Teknologinettverk, DigiFab, modenhet, fornyelse, industri 4.0

Lengst øst i Agder finner vi et levende og ekspansivt industrimiljø med store ambisjoner for framtiden.  De inviterte DigiFab til sitt årlige seminar på Lyngør. Dagens tema var:

 

Hvordan ta den digitale reisen til Industri 4.0

 

STN arbeider med flere prosjekter:

Nettverksbygging – Jeg tror det å være en del av et nettverk slik bedriftene er i STN, blir stadig viktigere. Når vi samles sånn som til årsmøtet på Lyngørporten, så kommer vi styrket ut. For oss er det viktig å jobbe både inn mot det sosiale og det faglige, sier Lindvik.

– Prosjektledelse er et eget fag vi jobber mye med ut mot medlemsbedriftene. Vi er også opptatt av lærlinger, da det er en viktig del av vårt rekrutteringsgrunnlag. Det jobbes også jobbes med automasjon, robotikk og Industri 4.0-teknologi. Det handler om digitalisering av bedriftene, noe som er helt nødvendig.

DigiFab, radardiagram, modenhet, fornyelse, industri 4.0

 

Link til interessegruppen: https://www.sortek.no/