Digitalisering: En mulighet for produksjons-SMB i distriktene?

Næringshagene i Norge inviterte under Arendalsuka til samtale med stortingspolitikere, akademia, næringsliv og aktører fra virkemiddelapparatet. Tema for samtalen var «Digitalisering: en mulighet for produksjons-SMB i distriktene?»

Ingvild Jensen, daglig leder i Q3 Partners, holdt her innlegg om hva som er hennes erfaringer i møtet med norske SMB-er i distriktene gjennom DigiFab-prosjektet. Hun trakk her særlig frem mangel på tid, penger, kunnskap om støtteordninger og innovasjonsmuligheter som de vanligste hindrene for SMB-er. Utfordringen er å identifisere hvor skoen trykker, og hvilke prosjekter som skal prioriteres.

Medvirkende var også Göran Roos, Dr., Intellectual Capital Services, som kunne fortelle at det ikke bare er i Norge digitalisering av SMB-er er vanskelig, men også i land som Sverige og Tyskland. Han fremhevet her særlig mangel på ressurser og tid til å få med seg alle mulighetene. Det er behov for en extension service som sitter ned med SMB-ene og har oversikt over mulighetene som finnes og som passer deres behov.

Bjørn Arne Skogstad, Spesialrådgiver Industri hos Siva, beskrev hvordan Næringshagene og inkubatorer er nærkontakten til SMB-ene for katapultene, og kvalifiserer bedrifter for videre innovasjonsstøtte. Målet er å gjøre veien fra idé til marked kortere. Det er rundt 1000 bedrifter i Norge som årlig mottar innovasjonskapasitet sier Skogstad.

Videre kunne Emma Østerbø fra Norwegian Catapult Centre fortelle om hvordan katapulten kan løse en av hovedutfordringene for mange gründere og SMB-er, som er at mange innovasjonsprosjekter og oppskaleringer krever store investeringssummer for å starte opp prosjektene. Norwegian Catapult Centre ønsker å løse denne barrieren gjennom å introdusere muligheten for å holde et avklaringsprosjekt. Dette er et lavterskelprosjekt for SMB-er der rett kompetanse og ressurser knyttes inn i prosjektene i regi av katapulten.

Den påfølgende debatten mellom politikere, virkemiddelapparatet og næringsliv fremhevet særlig hvor viktig det er å skape tillit mellom aktørene og SMB-bedriftene for å få fremdrift, og at man må fysisk ut der næringslivet holder til for å skape tillit og relasjon. Viktigheten av å tilpasse SMB-enes unike behov i digitaliseringsarbeidet ble også poengtert. Skreddersydd digitalisering blir derfor et viktig område fremover.

Q3 Partners takker for en god samtale og debatt.

Ingvild Jensen, Q3 Partners