Invitasjon - Forskning og innovasjon på land og i vann

15. mai 2019 i Kristiansand

digifab, mobilisering, forskning, innovasjon, kristiansand, q3p

 

https://forskningsradet.pameldingssystem.no/forskning-innovasjon#/home

 
Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av bærekraftige og smarte løsninger som gir verdi for bedriftene selv og for samfunnet.

Havet (fornybar energi, maritim, olje og gass) og bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen står for en stor del av verdiskapingen i næringslivet i dag. Disse næringene skal skape store verdier også i fremtiden i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter.

Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for innovative og konkurransekraftige løsninger i et marked preget av økt global konkurranse.

Vi gleder oss til å se deg! Påmelding: Jeg melder meg på arrangementet

 

Program

program, konferanse, kristiansand

 

Du vil møte fagrådgivere fra noen av Forskningsrådets næringsrettede programmer, internasjonale rådgivere og kompetansemeglere fra Forskningsmobilisering Agder. Rådgivere fra IN og GCE NODE vil også være tilstede.

HER kan du lese om Forskningsrådets utlysning for næringslivet med søknadsfrist 25. september.

Informasjon om BAE i Forskningsrådet.

 

Møt oss der – Vi forteller om oss og resultatene vi har oppnådd halvveis i prosjektet.

 

Forskningsrådet, Aust-Agder Fylkeskommune, Node, Vest-Agder