Framdrift i regionen Sør- og Sør-Vestlandet

Plan for august – september

Haugstad og ERTEC står for tur for å gjennomføre første etappe i DigiFab’s metodikk for å etablere veikart for pilotbedriftene.  Det er en 10 trinns prosess over 2-3 år.  De første 5 trinnene skal leveres innen det første året for alle pilotene.  Deretter settes tempo i samarbeid mellom DigiFab og den enkelte piloten.

 

 

 

 

 

 

 

Punktene 1-5 arbeides med inntil DigiFab og kunden klarer å beskrive hvor kunden er og hvor den vil.

 

Eksempel:

1) Modenhetstesten

2) Første resultat presenteres i et radardiagram

3) Starten på veikartet