Fremtidens bedrifter i fremtidens byer

Fremtidens by

DigiFab skal hjelpe de små og mellomstore bedriftene med digitalisering. 99 prosent av alle bedrifter i Norge er små og mellomstore, og teller under 100 ansatte. Felles for dem er at de har mindre ressurser til å digitalisere produksjonsprosessene sine enn de store. DigiFab-prosjektet skal hjelpe dem med dette.

  • Organiseringen og oppbyggingen av DigiFab
  • Digitale hjelpemidler også i selve prosjektet
  • Omforente beslutninger tar bedriftene videre

De som er med i DigiFab-prosjektet får også bistand til å finne finansieringsløsninger slik at de kan bli 4.0-kompatible. På mange måter kan du si at vi ønsker at DigiFab skal være den smarte fastlegen som måler temperatur, stiller diagnose og henviser til spesialist.

Se digifab.no for mer informasjon om oss og våre partnere.

Del gjerne linker!