Involvering av studenter

Studentarbeider

Høyskolen Sør-Øst Norge, HSN

En gruppe på 4 besøkte Knudsens Dørfabrikk 14. februar. De var veldig godt fornøyd med den måten de ble behandlet på. Jeg skulle takke for god bevertning og mye god informasjon om bedriften og måten den styres på.

Studenter fra HSN på studiebesøk, Roar og Kenneth svarer og forklarer

Prosjektbeskrivelse:        Modernisering av prosesser for;

Smart produksjon            hva er det og hvordan utvikles produkter produksjonsoptimalisert?

Smarte produkter            hva er det og hvordan oppfører de seg en optimalisert produksjon?

Smarte lagre                    hvor går grensen mellom råvarer og halvfabrikata, mottakskontroll?

Smart merking                 av råvarer, halvfabrikata fram til ferdig produsert produkt

  1. Tilegne seg kunnskap om bedriften og dens nå-situasjon.
  2. Fokusere først på helheten ved det å bli en smart bedrift
  • Er en digitalisert bedrift det samme som en smart bedrift?
  • Hvilke potensialer kan da realiseres?
  1. Sirkle inn på et av de 4 områdene for å synliggjøre prosessene bedriften må endre og hva de må endres til for å bli kalt smarte.

Som en kuriositet – Noen av dørene på høyskolen der de går er merket med Knudsens Dørfabrikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leverte sin første oppgave 28. februar. Besvarelsen ble også delt med Knudsens Dørfabrikk.

 

Fremtidsscenario til Knudsens råvareflyt og lagring i 2040

I emnet Eksperter i Team på NTNU jobber masterstudenter i tverrfaglige team på et prosjekt innenfor tema ‘Fremtidens digitale arbeidsplass’. Studentprosjekter bringer sammen tre elementer som også er viktig i DigiFab: digitale teknologier, effektivisering av produksjons- og andre relaterte prosesser på arbeidsplassen, og strategisk tenkning om fremtiden.

En av partnerne i DigiFab, Elli Verhulst, er ansvarlig for dette emnet, hvor hun veileder fem studentgrupper. En av studentgruppene jobber i samarbeid med Knudsens Dørfabrikk.

Studentenes beskrivelse av prosjektet:

«I dette prosjektet skal vi se på effektivisering av råvareflyt og lagring i produksjonsprosessen, gjennom effektiv bruk av merkemetoder i Knudsens Dørfabrikk. Vi gjør dette ved å benytte oss av fremtidsscenario og roadmapping for å kartlegge hvordan den fremtidige råvareflyten vil fungere i 2040, og utviklingen som skal ta dem dit. I prosjektet vil det også bli satt milepæler for digitaliseringen av bedriften og kartlagt gevinster for å innføre endringene.

Gruppens tverrfaglige kompetanse vil utnyttes for å lage en samlet visjon om livet rundt bedriften og en potensiell utvikling av bygden den er en del av. Denne kompetansen stammer fra datateknologi, byggfag, industriell kybernetikk, historie og produktutvikling og produksjon»

Prosjektresultatet skal presenteres 25. april 2018 på NTNU.

Mer om Eksperter i Team – Fremtidens digitale arbeidsplass: https://www.ntnu.no/eit/tio4856

Ta kontakt med Elli Verhulst hvis du vil ha mer informasjon om prosjektet.