Iot, erfaringer fra en av pilotene i DigiFab-prosjektet

Gjennom deltakelse i DigiFab har bedriften kartlagt sitt digitale modenhetsnivå og begynt arbeidet med å utvikle og iverksette en digital utviklingsstrategi.

Ut fra dette arbeidet er det gjort praktiske forsøk i to parallelle løp, sensorikk i produksjonsprosessen og robotisering av manuelle prosesser. Gjennom uttesting av trådløse sensorer har bedriften digitalisert store deler av datainnsamling fra produksjonsprosessen, selv på eldre mekaniske maskiner.  Dette betyr at bedriften nå kan ha sanntidsinformasjon om prosessene der det tidligere kun var historiske tall som var tilgjengelige.  Samtidig gir det en økt nøyaktighet på innsamlede data.  Neste steg er å benytte sanntidsinformasjonen til å prediktere maskin- og prosesstatus, slik at vedlikehold, verktøyskift etc. kan planlegges på forhånd, heller enn at det gir uplanlagte avbrudd i produksjonen.

 

sanntidsdata

 

Bilde 1: Skjermbilde for sanntidsdata på maskin

 

 

Trådløse sensorer produksjonsprosess

 

Bilde 2: Skjermbilde for trådløse sensorer i produksjonsprosess

 

 

For mer informasjon/detaljer kan bedriftene/personene kontaktes.

Molstad El-Watch

Kontaktperson: Pål S. Tåsåsen

https://molstad.no/norsk/

Kontaktperson: Hallvard Helgetun

https://www.el-watch.com/