Maskinmessa Ligna i Hannover, Tyskland, 27.-31. mai 2019

Knudsen Dørfabrikk og DigiFab kom til messen med noe forskjellige agendaer, men med likhetstrekk. Vertskapet for denne turen var Falkenberg. Mange norske småbedrifter er kjent med dem som en totalleverandør av anlegg, maskiner og utstyr til norsk møbel-, trevare- og sagbruksindustri. De samarbeider også med andre europeiske produsenter av maskiner og utstyr, Biesse, Weinig, Cefla og Leuco. Falkenberg, Ligna, Hanover, DigiFab

 

 

 

Her et bilde fra Biesse sin utstilling som var på ca. 6.000 m², og var med det den største utstilleren. 

Biesse, Ligna, Hannover, DigiFab

 

Messen var noe mindre enn forrige gang, men tallene er fortsatt imponerende:

Ligna, messe, Hannover

 

Messeområdene var store. Planen for besøket var:

Dag 1 skulle være screening av mulighetene, ca. 20.000 skritt. 

Dag 2 skulle settes av til tjenesteleverandører = konsulentbransjen.  

Dag 3 skulle være å teste en innkjøpsprosess hos løsningsleverandørene.

Oppgaven gikk ut på å utnytte de resultatene vi allerede har for en fabrikk når det gjelder prosesskart, tidsstudier, verdikjedeanalyser og produksjonssimuleringer. I dette tilfellet settes det søkelys på fornyelser som planlegges for Knudsen Dørfabrikk rundt nye kantlister.

Det som ble diskutert de tre dagene: Ligna

 

1) Beskrivelse av produksjonsprosessens behov

 

Ligna

a. Overordnede krav til de enkelte prosesstrinnene, operasjoner

b. Tidsmålinger i eksisterende produksjon og hvordan de kan eller ikke kan brukes i det kommende evalueringsarbeidet

c. Antatt volumendring over de neste 3-5 årene

 

2) Beskrivelse av produkter

a. Materialer

i. Lister av materialer som benyttes i komponenter og produkter

b. Former/geometrier for

i. Geometrier for produkter og komponenter i gitte operasjoner

ii. Formfunksjoner for CNC bearbeiding

c. Overflateegenskaper

i. Eksempler

d. Sammenstillinger

i. Make / Buy parts

ii. Buy parts for auto-assembly?

 

Målsettingen for øvelsen er å ende opp med riktigere estimater for videre planleggingsarbeid:

  • Lag en beskrivelse av en foreslått løsning
  • Spesifiser hva SW som trengs for å kjøre løsningen (≠ERP system) Ligna
  • Dokumenter alle krav og løsninger
  • Prising skal gjøres separat pr. utstyr, maskin, SW
  • Spesifiser antatt leveringstid
  • Spesifiser antatt installasjonskostnad og innsats differensiert på leverandør og mottaker
  • Beskriv minimum kompetanse som må være tilstede i bedriften for å kunne kjøre beskrevet løsning.
  • Indiker vedlikeholdskostnader for utstyr, maskiner og SW
  • Indiker CoT, Costs of Ownership for en 10 årsperiode for den foreslåtte løsningen, inklusive personellkostnader

Maskiner for kantlisting var imponerende!

 

DigiFab forutsetter merking av alle komponenter og produkter i produksjon og når leveransene når sine sluttkunder. På messen var det fortsatt mye bruk av strekkoder, fordi det fortsatt er det billigste alternativet. RFID er på vei inn, men det gjenstår mye innen produksjonsstyring og overvåkningssystemer, Manufacturing Execution Systems MES.

MES og bruk av RFID innarbeides i våre SW-systemer kunne representanter for CAD+T. De regner med at sertifiserte løsninger kommer på markedet i løpet av de neste to årene.

CAD, Ligna, DigiFab

 

Hannover, 30. mai 2019