Opphavsrett på digifab.no

Publisert: 22.12.2021

Innholdet på digifab.no tilhører DigiFab Industri 4.0, og er rettighetsbeskyttet etter bl.a. lov om opphavsrett til åndsverk m.m.

DigiFab har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra DigiFab.

Unntak gjelder for bruk til privat, ikke-kommersiell bruk.

Det som er nevnt ovenfor gjelder i utgangspunktet også for de enkelte elementer på nettsidene, så som logoer, bilder/illustrasjoner og videoer.

DigiFab aksepterer bruk av pekere til digifab.no fra andre nettsteder. Du kan også dele innholdet og gjøre andre oppmerksom på innholdet via sosiale media.

Kopiering eller nedlasting i strid med DigiFabs rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.

Eventuelle spørsmål rettes til DigiFab på e-post ijensen@q3p.no.