Status for prosjektet: DigiFab - Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker

Planer og oppgaver for Oktober – November

DigiFab – Metode og verktøy

 

Det arbeides med neste versjon av DigiFabs metodikk for å etablere veikart for pilotbedriftene.

 

 

DigiFab, Industri 4.0, målsetting, digitalisering, SMB

 

 

 

Det er nå en 9 trinns prosess over 2-3 år. De første 5 trinnene skal leveres innen det første året for alle pilotene.

 

 

 

Punktene 1-5 arbeides med inntil DigiFab og kunden klarer å beskrive hvor kunden er og hvor den vil.

 

 

 

 

Målsetting for pilotbedriftene

Vi har arbeidet med de 4 pilotbedriftene i snart 1 år. Vi har gjennomført mange «øvelser» sammen. Alle melder tilbake positive effekter allerede. Det å måtte ta stilling til hvordan de arbeider i dag og i fremtiden, skaper en holdningsendring og resultater. Vi har fått bedriftene til å summere opp deres målsettinger og utfordringer.

 

Felles for alle

Målsetting for bedriften:

 • Lik produksjonstid for serier under og over 30 stk.
 • Dobling av omsetning per ansatt, eller mer
 • Dobling av omsetning
 • Ledende på produkt/produksjonssegment

Utfordring:

 • Til dels gammel maskinpark
 • Masseprodusert skreddersøm
 • Utnytte ny teknologi for å videreutvikle tilvirkningsprosessen
  • RFID
  • Sensorer, trykk, temperatur, fuktighet +++
  • Roboter
  • «intelligente» (mellom)lagere