Samarbeidsmøte på Gardermoen

Status for prosjektet: DigiFab

– Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker

 

Sannhetens ord

 

 

Hva er Industri 4.0 – Definisjon av Industri 4.0 i et DigiFab-perspektiv

 

 

Alt henger sammen med alt. Definisjonene finnes i et tidligere nyhetsbrev. Figuren brukes som diskusjonsgrunnlag for å kartlegge de enkelte bedriftenes I. 4.0 modenhetsnivåer.

 

Samarbeidsmøte på Gardermoen, 23. februar 2018 – Kort status

Hva er gjort så langt?

  • Startet kartlegging av bedriftens Industri 4.0-modenhet
  • Skannet fabrikklokalene for en bedrift
  • Re-modellert deler av fabrikken

Hva er resultatene?

  • Veikart til Industri 4.0 – Definert i førsteutgave
  • Tidsstudier for deler av produksjon

Hva har vi lært?

  • Det er en lang vei å gå – Det å stille spørsmål er ikke det samme som at spørsmålet blir forstått osv. Denne marsjen må vi gå sammen. Det er bare en oppskrift, sammen skal vi få det til!
  • Det finnes ingen klar definisjon av hva Industri 4.0 er? Den må vi selv definere og lage en metode for å måle nåsituasjon og en antatt I. 4.0 situasjon.
  • Vi har utarbeidet et forslag til metodikk for modenhetsmåling. De stedene metodikken er presentert, har gitt positive tilbakemeldinger.