SMART Produksjon Gøteborg

SMART Produksjon Gøteborg, Summ Systems, DigiFab

 

 

SMART Produksjon Gøteborg, Summ Systems, DigiFab

 

SMART Produksjon Gøteborg, Summ Systems, DigiFab

 

SMART Produksjon Gøteborg, Summ Systems, DigiFab

 

 

 

Bilder fra DigiFab sin stand på messen i Gøteborg. Det var et flertall med svensker, men også norske og danske bedrifter var representert.

 

 

 

 

DigiFab, SMART Produksjon Gøteborg

 

Figuren viser kjernen i det arbeidet DigiFab kan og ønsker å utføre. Det kom mange positive tilbakespill på sekvensen av oppgaver og at det ender ut med en fastlege liknende rolle i dette markedssegmentet. De personene som stoppet opp for en prat visste ikke om noen firma i Norden som adresserer denne typen metodearbeid og konsulentbistand.

Link: http://summsystems.com/news-events/calendar/218-summ-industrial-skills-smart-production/