SPV, SMART ProduksjonsVekst, Forum

– DigiFab-kurs testes

​Planen for SPV-forumet er å belyse forskjellige områder innen teknologi, ledelse ++ som skal lede fram til deltakerbedriftenes vei mot sitt potensiale og behov for Industri 4.0 forbedringer.

Første samling tok for seg det å være moden for endringer og en kartlegging av bedriftenes kunnskapsnivå.

Alle deltakerne ble invitert til å delta i en DigiFab «Coffee-Break» undersøkelse for å kartlegge forumets startverdier. Navnet «Coffee-Break» kommer fra den tiden det tar å drikke en kopp kaffe. Det er her meningen at deltakeren får presentert utsagn/spørsmål som skal rangeres på en skala fra 1 til 5.

Gruppen vi hadde i rommet besto av bedrifter med spennvidde fra bakeri og tremasse til avansert mekanisk produksjon og IT-løsninger.

Det framgår av diagrammet at dette var en forsamling med stor spennvidde. Alle hadde sterke og svake sider og mye å lære av hverandre.

I tiden fram til samling nr. 2 fikk alle bedriftene besøk av DigiFab-personell for å gjennomføre neste trinn av spørreundersøkelsene. Denne dialogen legges til grunn for utvikling av et veikart for bedriften.

Samling nr. 2 ble viet til produkter og produktutvikling i lys av mulighetene Industri 4.0 kan gi. Ikke bare for produktene selv, men også hva som kan ha et potensiale også for produksjon, logistikk og kundens bruk av produktet = Livsløp.

Samling nummer 1 og 2 gjennomført. Vi er på Sørlandet og vi takker dem for at vi får komme på besøk i regionens bedrifter.

Mer info:  Link til SPV-Forum

 

 

DigiFab, 6. desember 2019