SMART Produksjonsvekst - nytt forum

Forum, produksjonsvekst, Arendal Næringsforening

 

DigiFab-prosjektet deltar i gjennomføringen av opprettelsen av et nytt forum for Digital Transformasjon i regi av blant annet Arendal Næringsforening. Her kan du lese mer om opplegget og melde deg på: https://www.arendalnaeringsforening.no/arrangement-2019/smart-produksjons-vekst-forum/

Informasjonsmøtet avholdes torsdag 17. oktober 2019. Prosjektet går frem til sommeren 2020.

Bakgrunn:
Arendals næringsliv har mange små og mellomstore produksjonsbedrifter. Deres fokus er i stor grad rettet inn mot daglig produksjon, og i liten grad i innovasjon av nye teknologiske løsninger. Gjennom et skreddersydd kurs ønsker vi å hjelpe bedriften i den digitale transformasjonen mot Industri 4.0.