SPV Forum kjører – På besøk hos Rygene - Smith & Thommesen AS

Elisabeth L. Berli ønsket oss velkommen og vi startet med en omvisning i fabrikken.

Kortreiste råvarer kommer fra sagbrukene i regionen. Produksjonen benytter flis fra sagbrukene.

Trailerlass kommer til fabrikken og tømmer det direkte i produksjonsanlegget.

Fabrikken har blitt modernisert en rekke ganger.  Selv om hovedmaskineriet er av eldre årgang så er det på ingen måte utslitt eller umoderne. Etter hvert som økonomien tvinger det fram eller teknologien og mulighetene er der, så har bedriften vært flinke til å modernisere der det er mest å hente. Nå kan hele produksjonen kjøres av 2 personer. En operatør styrer hele fabrikken og en person håndterer de ferdige varene. Bedriften er begunstiget på mange måter; kortreiste råvarer, kortreist strøm, gode teknologiske ansatte og partnere. Bedriften ligger ved en foss der produseres den strømmen de bruker og mere til.

Et tankekors – På spørsmålet om framtiden: Hvilke utfordringer og trusler ser dere kan komme?

Svar: Produksjon av biodrivstoff vil baseres på samme råvare og vil kanskje akseptere en høyere råvarepris enn det vi kan!

Etter en omvisning er det lettere å ta fatt på dagens tema som denne gangen var «produksjon og produksjonsprosesser».

Formatet for samlingene er korte presentasjoner om dagens tema.  Etter hver presentasjon samles deltakerne i mindre grupper på 4-7 personer.

Alle bedriftene utfordres til å gjøre et stykke hjemmearbeid. Deltakerne skal dele sine erfaringer, likheter og ulikheter med hverandre. Diskusjon avsluttes med at resultater presenteres.

Diskusjonene er til tider intense og det er vanskelig å holde tidsskjemaet. Fire timer går fort.

Mer info:

Link til Rygene – Smith & Thommesen AS

Link til SPV Forum

DigiFab, Januar 2020