Status for prosjektet: DigiFab - Automatisert digitalisering og veikart mot Industri 4.0 for SMB-fabrikker

Potensielle nye DigiFab-deltakere:

 

Mandals AS                                   www.mandals.com

Haugstad Trevarefabrik AS       www.haugstadmobel.no

 

Juni-møte på Sørlandet:

Agenda

 

 

 

Dag 1 – ERTEC omvisning

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksisterende produkter, vindskjermer og vindusrammer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøyemaskin for vindusrammer og kontrollmåling.

 

 

Geir Søraker presenterer nye potensielle produkter.

 

ERTEC i Tvedestrand

 • Første dagen var lagt opp som et besøk i bedriften ERTEC. Startet med en omvisning, med diskusjoner underveis.
 • Under omvisningen ble det lagt vekt på de områdene ERTEC ønsker å fokusere på.
 • Etter omvisningen ble det presentert resultater fra arbeidet i DigiFab-prosjektet
 • Severin Myhre presenterte deres studentoppgave på HSN Kongsberg.
  De hadde fokus på Knudsen Dørfabrikk og analyser av dagens situasjon.

 

Milepæl 2 ble presentert

 • Pilot 1 – Første versjon av DigiFab as a Service
  Metode og verktøy – Presentasjon av status, levert fram til nå.

 • Fokus på at ERTEC er hovedpiloten vi skal kjøre til høsten.

 

Annet

Geir tok oss med på en båttur fra Tvedestrand til Arendal for mer prat, mat & drikke, overnatting.

Middag hos Ingvild ble til en uforglemmelig aften, Takk Ingvild!

 

 

Dag 2 i Arendal

RFID

 

Geir Velve, fra ACT Logimark AS, ga oss informasjon om RFID-teknologien fra deres ståsted.

Demo: Hvordan kan vi måle mest mulig effektivt, og ta i bruk informasjonen

 

 

Spørsmål:

Hva ønsker du å fange?  —> Gir et teknologivalg.

 

 

Og hvordan kan du fange det?

 

 

Milepæl 2 ble presentert i mer detalj og diskutert

 

 • Mange aspekter i en fabrikk er nå mer klarlagt og metodikk er under utprøving.

 

Summen av datainnsamlingen vil gi innspill til de fleste områdene for DigiFab-prosjektet.

 

 • Produksjonssimulering er utført i Plant Simulation, Siemens, og Flexim, basert på like simuleringsmodeller og parametersetting.

Her et bilde fra «Plant Simulation», Siemens verktøy

 

 • Simuleringene ble basert på en god beskrivelse av produksjonstrinnene, men produktmiks, antall og produksjonstider ble basert på antagelser og beste gjetting.

 

 

 

Simulering

Siemens verktøy, Tecnomatix: Plant Simulation og Flexsim ble presentert og demonstrert basert på et tallmateriale fra Knudsens Dørfabrikk.

Simuleringsmodellen er ganske grei å lage, verre er det med tallmaterialet som skal fylle og drive modellen. Tidsaspektene her kan eksempelvis være:

 • Simuleringsmodell – 2 til 5 dagers arbeid
 • Tallmaterialet til modellen – 1 til 3 uker

 

Workshop 1

 • Hvordan kan din bedrift samle inn data på en best mulig måte?
 • Hvordan kan industribedrifter samle inn sensor-, system- og markedsdata, og bruke dette som grunnlag til å forbedre og optimalisere driften?
 • Hvordan kan din bedrift utnytte RFID/Sensorer?

 

Workshop 2

  • Hvordan kan din bedrift bruke innsamlet data på en best mulig måte?

 

 

Oppsummering av dagene

 • Arbeidsplan for 2018 ble diskutert og
 • Ingvild oppsummerte møtet som svært så positivt siden workshop/diskusjonene foregikk med stor intensitet blant deltakerne.

 

Timeplan og fokusområder etter sommerferien

 

Knudsen Dørfabrikk

 • Fortsette modenhetsmetodikk
 • Etablere riktigere parametere for produksjonssimulering og hva hvis analyser

Fortsette å forbedre metoder for;

 • Modenhetsundersøkelser
 • Oppstart for ny Fabrikk og layout
 • Oppstart Produksjonssimuleringer
 • Merkemetodikk: Strekkoder vs. RFID?

 

Fokusere på at ERTEC er hovedpiloten når vi starter opp igjen etter sommerferien.

 

Neste samarbeidsmøte

Den 27. og 28. november 2018

 

 

Med hilsen

E: nils.bergheim@summsystems.com | nils.bergheim@sdpd-plm.no

M +47 922 35 043         Skype privat:  Nils.Bergheim

Skype for Business:      nils.bergheim@sdpdplm.onmicrosoft.com