Presentasjon av samarbeidspartnere/smånytt

Presentasjon av samarbeidspartnere/smånytt

Presentasjon av samarbeidspartnere Smånytt og hva skjer? Presentasjon av samarbeidspartnere Hvor er alle DigiFab-deltakerne geografisk lokalisert? Noen samarbeidspartnere beskrives i dette nyhetsbrevet.http://www.rfid-solutions.no/RFID Solutions – Etablert i 2015,...