DigiFab Veikart

DigiFab Veikart

DigiFab Veikart DigiFab arbeider med de nye verktøyene i markedet. Veikart er til nå utarbeidet for 2 av de 4 pilotene. I våre første utgaver av veikartet startet vi med å dele kartet i 5 sektorer. Dette fortsetter vi med da det viser seg å være lett kommuniserbart...