Studentgrupper UiA - INDØK

Tre studentgrupper fra Universitetet i Agder (UiA) – Industriell Økonomi og Teknologiledelse (INDØK), som skriver prosjektoppgave om tre av pilotene innen Industri 4.0 høsten 2018. Vi gleder oss til å se resultatene fra disse prosjektene og takker for det gode samarbeidet med UiA.

 

I dag har vi hatt et hyggelig besøk av 5 masterstudenter som studerer INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE ved…

Publisert av Haugstad Mandag 8. oktober 2018