DigiFab Veikart

DigiFab arbeider med de nye verktøyene i markedet. Veikart er til nå utarbeidet for 2 av de 4 pilotene. I våre første veikart DigiFabutgaver av veikartet startet vi med å dele kartet i 5 sektorer. Dette fortsetter vi med da det viser seg å være lett kommuniserbart med alle lag i bedriften.

Vi har også testet metodikken i større grupper, bedriftsledere i mange bedrifter.  Alle presenteres for en “Coffee-Break” modenhetstest, varighet ca. 10-15 minutter.

Eksempel: Resultatene presenteres i tabeller og radar-/edderkoppdiagrammer. Gruppens samlede resultat vises ofte i plenum. Resultatet for de enkeltes besvarelse sendes til personene og ansees som konfidensiell informasjon. I diagrammet her er personen merket med «Din bedrift».

 

veikart, diagramm, veien videre

 

 

Eksempel på veikartbygging:

 

veikart

 

Ved videre drilling til neste nivå for forretningsmodell og strategi kan det bli seende slik ut.

 

forretningsmodell, strategi, veikart, digifab

 

For hver bedrift blir det tallfestet mål og delmål der det er mulig. I arbeidet diskuteres det også hvilke KPI-verdier som ønskes oppnådd.